Predajca

Názov:Vladimír Ferdinandy
IČO:37542133
DIČ:1020029549
IČ DPH:SK1020029549
Mesto:Revúca
PSČ:05001
Adresa:Parizánska ul.
Telefón:058/4424014
E-mail:ferdi75@ferdonet.sk
Kontakt:Vladimír Ferdinandy
Označenie a číslo zápisu : Okresný úrad v Revúcej odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa sp.č.: Žo - 2000/01273/000, reg.č. 426/2000

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93